Spotkanie z Marszałkiem Województwa Marmińsko-Mazurskiego.

0125 lutego 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z panem Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni parlamentarzyści Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z naszego województwa. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowała Prezes WUTW Ewa Kulpińska-Mejor oraz delegat OPS obecnej kadencji Zofia Łopuszyńska.02
Tematem spotkania była polityka senioralna, działalność UTW na Warmii i Mazurach oraz znaczenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o cyklicznych spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim, aby wspólnym głosem informować władze województwa o działaniach i potrzebach seniorów.