Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska , koncert Feliksinek i Felusiów w Ełku.

Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach od 3 lat realizuje projekt „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”. „Śpiewająca Polska” wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. GOK Wydminy wspiera chór „Feliksinki” z ZSO Wydminy pod kierunkiem Beaty Ordyniec. W październiku 2017 roku chór „Feliksinki” podzielono na dwa chóry. Z najmłodszych członków utworzono chór „Felusie”. Oba chóry wystąpiły podczas finału Projektu Akademia Chóralna –Śpiewająca Polska Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego

22 listopada 2017 w Ełku. Pod dyrekcją koordynator projektu, dr hab. Anny Olszewskiej, wykonały utwór Jana Krutula “Zagrajmy w muzykę”.

Na fotorelację z koncertu zapraszamy do fotogalerii.