GOK Wydminy i Dyrektor uhonorowani Krzyżem Operacji Boyen.

0128 października 2016 roku w Klubie Żołnierskim 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Giżycku odbyła się konferencja naukowa oraz podsumowanie Operacji Boyen 2016. Na konferencję przygotowaną przez Towarzystwo miłośników Twierdzy Boyen zaproszono przedstawicieli władz samorządowych oraz osoby organizujące i wspierające działalność Towarzystwa. Osoby te działacze TMTB uhonorowali „Krzyżem Operacji Boyen”. W gronie wyróżnionych znalazła się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach Ewa Kulpińska-Mejor oraz GOK Wydminy jako instytucja wspierająca inicjatywy Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen.