Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 WUTW.

2 października 2015 roku Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął trzeci rok swojej działalności. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wzięli udział studenci, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Z-ca Wójta Maria Dolecka, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Skarbnik Gminy Krystyna Truchan oraz Dyrektor UTW Giżycko Ewa Ostrowska. Chór „Lira” pod kierunkiem Beaty Ordyniec odśpiewał hymn akademicki Gaudeamus igitur, następnie dał krótki koncert. Dyrektor GOK i Prezes Forum NGO`S Wydminy pani Ewa Kulpińska-Mejor podsumowała ubiegły rok akademicki oraz przedstawiła plan pracy uniwersytetu na rok następny. Wójt Radosław Król oraz Z-ca Wójta Maria Dolecka w swoich wystąpieniach życzyli studentom owocnej nauki.
Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka starych mistrzów” wygłosił Dariusz Matyjas, następnie studenci i zaproszeni goście podziwiali wystawę dzieł starych mistrzów pochodzącą ze zbiorów pana Matyjasa.
Na fotorelację zapraszamy do fotogalerii.