Koncert „Artystycznie zakręceni”

18 maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach odbył się koncert „Artystycznie zakręceni im. F. Nowowiejskiego”. Organizatorem koncertu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Oprawę muzyczno-techniczną zapewnił GOK Wydminy, a dekorację wykonała Maria Joka. Na scenie prezentowali się utalentowani uczniowie śpiewając, tańcząc i recytując wiersze. Talenty plastyczne uczniów można było podziwiać na wystawie ich prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich. W tym wyjątkowym koncercie nie mogło zabraknąć młodszych i starszych artystów uczestniczących w zajęciach GOK. Pięknie śpiewały podopieczne Ryszarda Lenkiewicza, a chłopcy uczący się gry na perkusji pod okiem Daniela Chyżewskiego, dali popis nabytych umiejętności. Finałem koncertu były występy dorosłych dla dzieci. Mini koncert zagrał zespół muzyczny powstały przy GOK pod kierunkiem Ryszarda Lenkiewicza. Na zakończenie wystąpił kabaret „Babki z klasą” z Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w skeczu „Nam też od życia coś się należy” autorstwa i reżyserii Zofii Łopuszyńskiej.

Ten wielopokoleniowy koncert był gorąco oklaskiwany przez widzów.

Na fotorelację z koncertu zapraszamy do fotogalerii.