Konferencja UTW w Wydminach.

W dniach 25 – 25 maja 2017 r. w Wydminach odbyła się Wojewódzka Konferencja Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur pod hasłem „Obywatel Senior”.  Organizatorem konferencji był Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, FORUM NGO’SW Wydminy i Gminny Ośrodek Kultury. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym roku przewodniczy Porozumieniu UTW Warmii i Mazur. Na konferencję przyjechali delegaci z 22 uniwersytetów trzeciego wieku z naszego województwa. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Z-ca Wójta Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Marcin Domian, który odczytał list od Wojewody Artura Chockiego, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jakulska, Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Glezman, Pełnomocnik Rektora UWM w Olsztynie ds. UTW prof. Stefan Smoczyński, który przekazał na ręce Prezes WUTW Ewy Kulpińskiej-Mejor list od Rektora UWM prof. Dr hab. Ryszarda Góreckiego. Naszymi gośćmi byli także w-ce Przewodniczący  Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Edward Adamczyk, Kierownik Inspektoratu ZUS w Giżycku Dorota Niedźwiecka, a także lek. Med. Dorota Warchoł, która rekomendowała nowy projekt medyczny – „kartę życia”. Studenci-seniorzy mogli skorzystać także z bezpłatnego badania urządzeniem InBody, służącym do analizy składu ciała. Badanie przeprowadzała pani Aneta Omelan z UWM w Olsztynie.

Podczas konferencji dyskutowano nad problemami starzejącego się społeczeństwa: wzrost liczby seniorów, brak lekarzy geriatrów – w naszym woj. jest ich tylko czterech. Omawiane także było znaczenie i działalność Rad Seniorów, a także trudności w ich powstawaniu.

Wykład pt. „Miejsce seniora w społeczeństwie obywatelskim” wygłosił Mirosław Dworak z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku.  Na zakończenie oficjalnej części  konferencji wystąpił chór „Lira” działający przy WUTW i GOK Wydminy.

Następnie udaliśmy się do Folwarku Łękuk, gdzie delegaci mieli nocleg. Tam też dla delegatów wystąpił kabaret “Babki z klasą” z WUTW
w skeczu “Nam też od życia coś się należy”.  Drugiego dnia konferencji delegaci uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, na którym wypracowano wspólne stanowiska dotyczące palących potrzeb seniorów i ich miejsca w społeczeństwie. Przyjęto także siedmiu nowych członków do Porozumienia UTW. Potem udaliśmy się do Ośrodka Mazurskiego Okrągłe , gdzie uczestniczyliśmy w ZOO Safari. Po dwóch dniach pełnych wrażeń delegaci wrócili do swoich uniwersytetów, aby wcielać w życie ustalenia, które wspólnie podjęli podczas konferencji.

Na fotorelację z konferencji zapraszamy do fotogalerii.