„Moniuszko inaczej śpiewany” – koncert siedmiu chórów w Wydminach.

5 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach odbył się wyjątkowy koncert siedmiu dziecięcych i młodzieżowych chórów biorących udział w projekcie Akademii Chóralnej „

 Śpiewająca Polska” realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu ze środków MKiDN.

W koncercie wzięły udział chóry: „Perełki” z Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ełku, „Nona: ze SP nr 9 w Ełku, „Nolinki” i „Fantazja”
z SP nr 4 w Ełku, Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO w Białymstoku oraz „Felusie” i „Feliksinki” z ZSO Wydminy. Chórom towarzyszyli soliści: Małgorzata Piotrowska – sopran, Emilia Sakowicz – alt, Andrzej Michałowski – tenor, Maciej Falkiewicz – bas oraz orkiestra kameralna w składzie: skrzypce I: Marianna Gurne, Natalia Szymańska, skrzypce II: Alia Chikha, Gabriela Dukaczewska, altówka: Aleksandra Gwiazdowska, wiolonczela: Kinga Maciejewska, kontrabas: Oskar Cis, fortepian: Magdalena Wiluk. Całością dyrygowała Anna Olszewska – kurator projektu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” regionu podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego.

 W tym roku obchodzimy Rok Moniuszkowski, więc projekt „Śpiewającej Polski” skupił się na popularyzowaniu utworów Stanisława Moniuszki – wybitnego polskiego kompozytora i twórcę opery narodowej.

Jako pierwsze na wydmińskiej scenie wystąpiły „Perełki” z Ełku, które zaśpiewały pieśni „Kłębuszek” i „Złota rybka” ze Śpiewników domowych Moniuszki.

Następnie Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO w Białymstoku zaśpiewał trzy utwory Moniuszki, w tym Arię Jontka, którą wykonał solista Andrzej Michałowski.

Po tak pięknym preludium nastąpiło to, na co czekali przybyli na koncert widzowie. Sześć połączonych chórów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod dyrygenturą Anny Olszewskiej, z towarzyszeniem orkiestry kameralnej
i wspaniałymi partiami solowymi śpiewaków, wykonały pieśni Moniuszki. Usłyszeliśmy m.in. Arię Skołuby z opery „Straszny dwór”, Dziad i baba z I Śpiewnika domowego, Kum i kuma z II Śpiewnika domowego, Modlitwa w kościołku z opery „Halka”. Partie solowe ubarwione były wspaniałą grą aktorską solistów.

Za tak wspaniały koncert publiczność nagrodziła wykonawców długimi owacjami na stojąco.

Organizatorami koncertu byli Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
i Forum NGO’S Wydminy przy wsparciu finansowym Gminy Wydminy.

Na fotorelację z koncertu zapraszamy do fotogalerii, a fragmenty koncertu można obejrzeć na oficjalnym profilu fb GOK Wydminy.