Powitanie Nowego Roku 2017

01Tradycyjnie 31 grudnia przed północą mieszkańcy Wydmin przybyli na plac Rynek, aby wspólnie świętować nadejście Nowego Roku. Mieszkańców powitały Z-ca Wójta Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato oraz dyrektor GOK Ewa Kulpińska-Mejor. Trzy panie reprezentujące gminę Wydminy złożyły przybyłym życzenia noworoczne i zaprosiły na lampkę szampana. Po życzeniach nadszedł czas na pokaz fajerwerków i wspólne tańce.

Życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Wydminy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!