Program Równać Szanse 2021 realizowany przez wydmińską młodzież.

15 stycznia grupa młodzieży realizująca projekt „Ocalić od zapomnienia – mazurskie cmentarze oczami młodych” zaprosiła  przedstawicieli władz Gminy Wydminy i rodziców na prezentację efektów  pięciomiesięcznej pracy przy projekcie  realizowanym przez Forum NGO’S Wydminy w ramach programu Równać Szanse 2021.

Do Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na nasze zaproszenie przybyli Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Waldemar Samborski, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Dyrektor GOK Wydminy Andrzej Cieśluk, Prezes Forum NGO’S Wydminy Ewa Kulpińska-Mejor,  rodzice i pracownicy GOK Ryszard Lenkiewicz i Maria Joka, którzy wspierali młodzież  podczas pracy przy projekcie.

Koordynator projektu Zofia Łopuszyńska przedstawiła uczestników projektu i podziękowała za wspólną pracę. Przedstawiciele władz gminy i współpracownicy otrzymali albumy, które powstały w wyniku realizacji projektu. Młodzież odczytała petycję do władz gminy, w której zawarła apel o  podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia, a następnie do uporządkowania i oznakowania zapomnianych cmentarzy w gminie Wydminy.

W podziękowaniu za pracę młodzież otrzymała upominki od pani prezes Forum NGO’S. Uczestnicy projektu usłyszeli także wiele słów uznania za swoją pracę.

Projekt „Ocalić od zapomnienia – mazurskie cmentarze oczami młodych” był realizowany w ramach programu Równać Szanse 2021 organizowanego  przez Fundację Civis Polunus, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Celem projektu było odkrycie zapomnianych cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy Wydminy, ich sfotografowanie i wydanie zdjęć w formie albumu. Uczestnictwo w tym projekcie było dla młodzieży okazją do poznania historii naszej gminy, losów ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali. Dzięki temu mogli dokładniej poznać i zrozumieć otoczenie, w którym żyją. Była to znakomita lekcja tolerancji i poznania innych kultur, a także okazja do nabycia nowych umiejętności w zakresie fotografowania, obróbki zdjęć i projektowania albumów.

Od września ubiegłego roku młodzież odwiedziła ponad dwadzieścia cmentarzy ewangelickich, wojennych z okresu I wojny światowej i cmentarz żydowski i wykonała setki zdjęć dokumentujących stan obecny tych miejsc pochówku. Dotarcie do tych cmentarzy było bardzo utrudnione, gdyż są one w większości w katastrofalnym stanie. Zarośnięte trawą i krzewami, zniszczone nagrobki – taki stan faktyczny jest tych cmentarzy. Często są one traktowane jako wysypiska śmieci. W milczeniu odchodzą w niepamięć.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Fromborka, gdzie spotkała się z inną grupą realizującą projekt w ramach programu Równać Szanse 2021. Wyjazd był okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń przy realizacji projektu.

Relacja z projektu była zamieszczana na profilu fb Równać Szanse 2021 Wydminy.

Na fotorelację zapraszamy do fotogalerii.