Rada Seniorów gościnnie w Giżycku.

15 maja w Giżycku odbył się Przegląd Aktywności III Młodości, zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Giżycku. Na to artystyczne święto twórczości giżyccy studenci zaprosili Wydmińską Radę Seniorów – organ doradczy przy Radzie Gminy Wydminy. Nasi delegaci podziwiali występy śpiewacze, teatralne, taneczne i sportowo-rekreacyjne giżyckich studentów-seniorów. Artystyczne popisy studentów nagradzane były gorącymi brawami.