Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą maskę karnawałową”.

Konkurs na „Najpiękniejszą maskę karnawałową” rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło osiem pięknych masek karnawałowych w jednej kategorii wiekowej (8 – 10 lat). Jury po dokonaniu oceny prac zgłoszonych do konkursu przyznało I miejsce Sebastianowi Migun, II miejsce Jakubowi Polak, III miejsce Wojciechowi Migun. Jury postanowiło przyznać nagrody za pracę grupową dla dzieci ze świetlicy w Talkach, które wspólnie wykonały pięć masek. Nagrodzone dzieci z Talek to: Kornelia Gorlo, Oliwia i Karolina Kogut, Ania i Helena Żukowskie.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody laureatom przekażemy w przyszłym tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.