Sukces chóru Lira na Senioriadzie w Lidzbarku Warmińskim.

W dniach 13-14 października w Lidzbarku Warmińskim odbyła się Senioriada „Słowem, tańcem, śpiewem malowane” zorganizowana przez Lidzbarski Dom Kultury oraz lidzbarski UTW.

Seniorzy z uniwersytetów trzeciego wieku z woj. warmińsko-mazurskiego rywalizowali w czterech kategoriach: zespoły teatralne, taneczne, zespoły śpiewacze i warcaby. Wydmiński uniwersytet reprezentował chór Lira pod kierunkiem Beaty Ordyniec. W każdej kategorii seniorzy rywalizowali o Grand Prix i Puchar Marszałka Województwa. W sobotę 13 października odbyły się występy zespołów oceniane przez jury. Po części konkursowej zwiedzaliśmy Lidzbark Warmiński. Piękna pogoda pozwalała nam podziwiać zabytki Lidzbarka i spacerowe promenady. W pawilonie ogrodowym, letniej rezydencji biskupa Ignacego Krasickiego, zwanym Oranżerią Kultury wysłuchaliśmy historii tej perełki architektury oraz zwiedziliśmy wnętrza. Wieczorem obejrzeliśmy spektakl teatralny „Stara wiosna”.

Drugiego dnia Senioriady, podczas uroczystego koncertu, ogłoszono i uhonorowano zwycięzców. Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz chór Lira zdobył Grand Prix w kategorii zespoły śpiewacze. Gratulujemy paniom z chóru i dyrygentce Beacie Ordyniec.

W powrotnej drodze zwiedziliśmy Stoczek Klasztorny – miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na fotorelację z Senioriady zapraszamy do fotogalerii.