WUTW działa w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.

1 października 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. OPS ma charakter pionierski. Jego celem jest jak najszersze przedstawicielstwo i rzecznictwo interesów polskich seniorów, inspiracja i partnerski dialog z najwyższymi władzami o sprawach osób starszych. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku także przystąpił do tej inicjatywy. Delegatem WUTW na roczną kadencję jest Zofia Łopuszyńska – koordynator naszego uniwersytetu.