Zakończenie projektu „Postaw na przedsiębiorczość”.

18 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Postaw na przedsiębiorczość”, realizowanego przez Forum NGO’S Wydminy. Na uroczystość przybyli Dyrektor Biura LGR Wioletta Banasiewicz, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Waldemar Samborski, sołtysowie gminy Wydminy, uczestnicy projektu i ich rodziny.

W ramach projektu grupa młodzieży pod kierunkiem Jolanty Rejs i Marcina Łobrów uczestniczyła w warsztatach fotograficznych, poznając tajniki fotografowania oraz fotografując przyrodę i zabytki we wszystkich sołectwach gminy Wydminy. W efekcie ich pracy powstała książka – album fotograficzny, kalendarz na 2020 rok, tablice informacyjne każdej miejscowości sołeckiej, tablica ogólna gminy Wydminy oraz zdjęcia z pracy młodych fotografików.

Młodzież wzięła także udział w szkoleniu „Działalność fotograficzna a ochrona przyrody” pod kierunkiem Marcina Remana. Szkolenie pomogło uświadomić młodzieży, jak ważne jest bezpieczne poruszanie się w przyrodzie, a także poszanowanie i znajomość lokalnych zabytków i pomników przyrody.

W ramach projektu odbyło się również szkolenie „ABC przedsiębiorczości” prowadzonego przez Piotra Omaleckiego, w którym uczestniczyła młodzież  i grupa seniorów. Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do samorozwoju uczestników projektu oraz rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością.

Podczas uroczystego zakończenia projektu młodzież i opiekunowie prezentowali swoje osiągnięcia, opowiadali o swojej pracy oraz o pasji, jaką wzbudziło w nich fotografowanie zakątków naszej gminy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na fotorelację z imprezy zapraszamy do fotogalerii.