„Zbieraj z klasą” w Wydminach.

1 października br. gościliśmy w Wydminach ambasadorów akcji „Zbieraj z klasą”, którzy przyjechali ze specjalnym programem edukacyjno – ekologicznym oraz konkursami dla dzieci z ZSO Wydminy. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.

Ogólnopolski projekt zbiórki zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Zbieraj z klasą” ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.