Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach został utworzony w 1976 roku. Jest samorządową instytucją kultury posiadający osobowość prawną i działający na podstawie statutu.

Od 31 maja 1996 roku siedziba GOK mieści się  w budynku przy ul. 40-lecia PRL w Wydminach.

GOK dysponuje salą widowiskową na około 100 osób i salą widowiskowo – sportową na 200 osób, pracownią plastyczną i salą wykładową.

Od października 2013 roku przy GOK  działa Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym słuchacze uczestniczą w następujących zajęciach:

 • językowe (język angielski, niemiecki, rosyjski i francuski)
 • informatyczne
 • teatralne
 • chóralne
 • plastyczno – malarskie
 • rytmiczne
 • fotograficzne
   
  Nr konta GOK Wydminy: BS O/Wydminy: 04 9364 0000 2004 0003 7419 0001