Pracownicy GOK

Andrzej Cieśluk
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach


Zofia Łopuszyńska
instruktor (zajęcia teatralne, obsługa strony internetowej, organizacja imprez, obsługa fotograficzna)


Ryszard Lenkiewicz
instruktor (zajęcia muzyczne, wokalne, nagłośnienie imprez)


Maria Joka
instruktor (zajęcia plastyczne, dekorator)


Iwona Pałamasz
główna księgowa


Grażyna Sosnowska
pracownik gospodarczy