Pracownicy GOK

Andrzej Cieśluk
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach


Ryszard Lenkiewicz
instruktor (zajęcia muzyczne, wokalne, nagłośnienie imprez)


Maria Joka
instruktor (zajęcia plastyczne, dekorator)


Iwona Pałamasz
główna księgowa


Grażyna Sosnowska
pracownik gospodarczy