II Przegląd Teatrów i Kabaretów UTW Warmii i Mazur „Jak nie my, to kto?”

00123 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach odbył się II Przegląd Teatrów i Kabaretów UTW Warmii i Mazur „Jak nie my, to kto?”.

Gospodarzem Przeglądu jest Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w ramach organizacji Forum NGO`S Wydminy przy wsparciu GOK Wydminy.

Przegląd amatorskiej twórczości seniorów ma na celu aktywizację scenicznego ruchu artystycznego seniorów, możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych, wymianę doświadczeń oraz konfrontację dokonań artystycznych teatrów i kabaretów działających przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

W Przeglądzie w kategorii teatr wzięli udział: grupa teatralna „Bhavo” z UTW w Olsztynie, „Arlekin” ze Stowarzyszenia UTW w Iławie, formacja teatralna „Na luzie” z UTW Giżycko, zespół teatralny „Alle Bóda” ze Stowarzyszenia UTW w Ostródzie, sekcja żywego słowa z UTW w Iławie, a Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował kabaret „Babki z klasą i rodzynkiem”.

Uczestników Przeglądu i widzów powitali dyrektor GOK i prezes Forum NGO`S Wydminy Ewa Kulpińska-Mejor oraz Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Seniorzy wspaniale zaprezentowali się na scenie, a co najważniejsze świetnie się bawili. To była niezwykła uczta teatralno-kabaretowa.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.002

W radosnej i twórczej atmosferze zakończył się II Przegląd, a seniorzy na pożegnanie życzyli sobie spotkania za rok. A nam miło było słyszeć, że seniorzy-studenci chętnie przyjeżdżają do Wydmin, gdyż cenią sobie naszą gościnność i wspaniałą atmosferę.

Na fotorelację z przeglądu zapraszamy do fotogalerii.