III Wielki Kongres UTW

14 października 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego  Wieku zorganizowany z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, którego członkiem jest Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasz  WUTW reprezentowała prezes Ewa Kulpińska-Mejor.

Partnerem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez marszałka Adama Struzika, który wraz z przewodniczącą OPUTW Krystyną Lewkowicz dokonali uroczystego otwarcia Kongresu.

Podczas Kongresu głos w sprawie działalności UTW w Polsce oraz polityki senioralnej zabierali Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, poseł Michał Szczerba, senator Krzysztof Kwiatkowski oraz z-ca prezydenta Warszawy Paweł Rabiej.

Podczas  Kongresu omawiano ważne sprawy dotyczące seniorów oraz przyjęto deklarację programową.

Na Kongres zaproszono także przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku z Anglii, Litwy, Łotwy i Kazachstanu.

Ruch UTW w Polscejuż od 44 lat edukuje, aktywizuje i integruje polskich seniorów, jest też prekursorem innowacyjnych rozwiązań jak również animatorem polityki senioralnej.