Konferencja „Kultura niematerialna Mazur”.

0114 sierpnia 2016 roku w ramach jubileuszowego XXV Wydmińskiego Jarmarku Twórców Ludowych odbyła się konferencja „Kultura niematerialna Mazur”. W konferencji wzięli udział wybitni prelegenci, znawcy i propagatorzy kultury ludowej. Barbara Grąziewicz-Chludzińska – prezes Fundacji „Dziedzictwo Nasze” mówiła o twórcach z gminy Wydminy. Teresa Romanowska – etnograf i pedagog przedstawiła zwyczaje i obyczaje obecnych mieszkańców Mazur. Mirosław Nalaskowski – muzyk, folklorysta mówił o wielokulturowej tożsamości powojennych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego z perspektywy ochrony tradycji folklorystycznej obecnych mieszkańców, oraz o metodach ochrony tożsamości, problemach i perspektywach kultury ludowej. Anna Bałdyga – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Twórców Ludowych opowiedziała o tkactwie na Mazurach i wzornictwie charakterystycznym dla poszczególnych regionów. Pani Anna wraz z Zofią Iwicką – rodowita Mazurką, przedstawiła odtworzony kobiecy strój mazurski. Obie panie opowiedziały historię powstania tego stroju, na jakie trudności napotykały w pracy nad nim.

Konferencji towarzyszyła wystawa zabytkowych sprzętów używanych w gospodarstwach domowych na przełomie XIX i XX wieku, obrusów i serwet wyszywanych, haftowanych i szydełkowych oraz wystawa zdjęć obrazująca historię 25-lecia Jarmarku.

Na fotorelację z konferencji zapraszamy do fotogalerii.