Konferencja Porozumienia UTW Warmii i Mazur.

0114 listopada 2016r. w Olsztynie odbyła się konferencja przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku zrzeszonych w Porozumieniu UTW Warmii i Mazur. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowały: Ewa Kulpińska-Mejor – Prezes WUTW i Zofia Łopuszyńska – koordynator WUTW. Podczas konferencji wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Porozumienia w latach 2015-2016, kiedy to przewodnictwo nad Porozumieniem sprawowały kolejno uniwersytety w Giżycku, Olsztynie i Elblągu. 04

Wysłuchaliśmy także sprawozdania z Senioriady, która odbyła się w czerwcu br. w Olsztynie. Następnie wybrano trzy uniwersytety, które w latach 2017-19 obejmą przewodnictwo nad Porozumieniem. W 2017 roku przewodnictwo obejmie Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, następnie UTW Ełk, a w 2019r. UTW Kętrzyn.03

Prezes WUTW Ewa Kulpińska-Mejor zaprosiła delegatów Porozumienia na konferencję UTW, która odbędzie się w drugiej połowie maja 2017 roku.