Nawiązanie współpracy z gminą Wormhout we Francji.

W dniach 19-24 października 2015r. grupa młodzieży z Gminy Wydminy wyjechała z wizytą do Centrum Edukacji Ekologicznej w Wormhout. Młodzież uczestniczyła w zajęciach wspólnie z młodzieżą francuską oraz zwiedzali ciekawe miejsca w okolicy. Na trasie zwiedzania nie zabrakło miejsc związanych z historią, jak Dunkierka. Przedstawicielem naszej gminy podczas rozmów z władzami Wormhout była pani Ewa Kulpińska-Mejor, dyr. GOK Wydminy. Na powitanie gości z Polski na gmachu tamtejszego urzędu gminy zawisła polska flaga. Odbyły się spotkania z burmistrzem gminy Wormhout panem Frédéric Devos, przedstawicielami rady i miejscową polonią.
Obie strony wyrażają chęć kontynuowania wymiany młodzieży i szerokiej współpracy.

Polska flaga dumnie powiewa przed urzędem miejskim w Wormhout.
Polska flaga dumnie powiewa przed urzędem miejskim w Wormhout.
Młodzież polska i francuska w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wormhout.
Młodzież polska i francuska w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wormhout.
Spotkanie z burmistrzem i Polonią.
Spotkanie z burmistrzem i Polonią.