WYDMINY SENIOR CUP

01W dniach 23 – 24 września 2016r. odbyła się pierwsza edycja Wydminy SENIOR CUP. Rekreacyjno-sportowa impreza była skierowana do uczestników Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz seniorów +60 z gminy Wydminy. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci w ramach integracji międzypokoleniowej. Zawody odbyły się na wydmińskim Orliku. Pierwszego dnia seniorzy trenowali swoje umiejętności w poszczególnych konkurencjach, gdyż dla wielu z nich niektóre gry były zupełną nowością. Pod czujnym okiem trenera Marka Ostrowskiego i przy pomocy młodych wolontariuszek, dorośli, bawiąc się jak dzieci, doskonalili się w konkurencjach sportowych. Po treningu czekała na uczestników gorąca kawa, herbata i słodki poczęstunek.02

Drugiego dnia – w sobotę, przyszedł czas na sportową zabawę drużynową. Seniorzy wspomagani dziećmi utworzyli dziesięć 5-osobowych drużyn, które rywalizowały w konkurencjach: dart, kręgle, mini-hokej, slalom z piłką, rzut piłką do kosza, strzał piłką nożną do bramki, rzuty piłeczkami do celu. Patrząc na drużyny trudno było dostrzec różnicę pokoleniową uczestników, bowiem seniorzy i dzieci wspaniale bawili się razem, walczyli o punkty dla swoich drużyn i gorąco się dopingowali. Mogliśmy także liczyć na doping średniego pokolenia, czyli rodziców dzieci biorących udział we wspólnej zabawie. W przerwie między zawodami seniorzy rozegrali partię gry w bule.03

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, medale, a drużyny puchary. Dekoracji uczestników dokonali Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Z-ca Wójta Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato, dyr. GOK Wydminy Ewa Kulpińska-Mejor i koordynator projektu ARCHE Kamil Purłan.

Imprezę w znakomitych humorach zakończyliśmy wspólnym posiłkiem.

Głównym organizatorem WYDMINY SENIOR CUP był pan Marek Ostrowski, za co seniorzy składają mu gorące podziękowania. Współorganizatorami imprezy byli: Fundacja Projekt ARCHE, Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, WUTW oraz LUKS Sport z Kulturą.

Dziękujemy także wolontariuszkom za sprawne sędziowanie i wszelką pomoc udzielaną seniorom.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowała Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.