Jesienna Konferencja Porozumienia WUTW Warmii i Mazur.

4 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się Jesienna Konferencja Porozumienia WUTW Warmii i Mazur, podsumowująca roczna działalność Porozumienia.

Delegatkami na Konferencję z Wydmińskiego UTW były Prezes WUTW Ewa Kulpińska-Mejor, koordynator WUTW Zofia Łopuszyńska oraz Bożena Koziarska – członek Rady Studentów WUTW.

Na konferencji prowadzonej przez Ewę Kulpińską-Mejor gościliśmy v-ce Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jolantę Piotrowską, która przedstawiła najważniejsze założenia polityki senioralnej w województwie na rok 2020. Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Glezman zapoznała przedstawicieli WUTW z otwartymi konkursami Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok, a Anna Konecko z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła role i działalność Wojewódzkiej Rady Seniorów powołanej w 2018 roku.

Na konferencji przedstawiono sprawozdanie z działalności pełnomocników w sprawie opieki geriatrycznej w naszym województwie. Jaskółką zwiastującą zmiany w opiece nad seniorami jest planowane na przyszły rok otwarcie oddziału geriatrycznego na 28 łóżek w Nidzicy.

Przedstawiciele UTW zgłaszali swoje propozycje do wspólnego kalendarza imprez na przyszły rok.

Konferencja zamykała także trzyletni okres przewodnictwa UTW Ełk, Wydmin i Lidzbarka Warmińskiego. Wybrano trzy UTW, które przez kolejne trzy lata będą przewodniczyć Porozumieniu. Są to UTW Węgorzewo, UTW Gołdap i UTW Ryn.

Dokonano także wyboru przedstawiciela Porozumienia UTW do Wojewódzkiej Rady Seniorów – jednogłośnie wybrano panią Ewę Kulpińską-Mejor.