Obywatelski Parlament Seniorów.

1 października 2015r. w Sejmie w Warszawie obradował Obywatelski Parlament Seniorów. W inauguracyjnym, pierwszym w historii posiedzeniu parlamentu seniorów wzięła udział premier Ewa Kopacz, marszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Senatu Bogdan Borusewicz, była pierwsza dama Anna Komorowska, członkowie rządu.
W poselskich ławach zasiedli delegaci reprezentujący Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Gminne Rady Seniorów. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowała Zofia Łopuszyńska – koordynator WUTW.
Delegaci w głosowaniu przyjęli regulamin OPS, deklarację OPS oraz wybrali władze OPS.
Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została – wybrana w głosowaniu – Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.
Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek.
P1040438