Szkolenie pracowników GOK Wydminy.

W dniach 15 – 16 lipca pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wzięli udział w szkoleniu warsztatowym pn. „Rozwój publiczności”.

Szkolenie to jest skierowane do ośrodków  kultury w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedsięwzięcia związane z upowszechnieniem kultury w dziedzinie zarządzania  kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Szkolenie prowadził Artur Szczęsny pracownik Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, stypendysta MKiDN 2020.